B.Com-II

B.Com II Admission 2020-21

सन 2020-21 या शैक्षणिक वर्षामध्ये श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ बार्शी संचलित बी.पी.सुलाखे कॉमर्स कॉलेज, बार्शी वरिष्ठ महाविदयालयामध्ये बी. कॉम. भाग 2 साठी प्रवेश घेवु इच्छिणाऱ्या (सर्व सेमिस्टर १, २) पास असणाऱ्या विदयार्थ्यांकडुन गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्यासाठी ऑनलाईन स्वरुपात अचूक माहिती मागविण्यात येत आहे. आपली माहिती प्राप्त झाल्यानंतर महाविदयालय व शासन नियमाप्रमाणे प्रवेश प्रक्रियेची पुढील कार्यवाही पूर्ण केली जाईल.
  • ऑनलाईन नोंदणी 18 ऑगस्ट ते 22 ऑगस्ट 2020
  • चेक लिस्ट 24 ऑगस्ट 2020
  • गुणवत्ता यादी 26 ऑगस्ट 2020
  • गुणवत्ता यादीतील अनुदानित तुकडीसाठीचे प्रवेश 26 ते 30 ऑगस्ट 20200
  • विनाअनुदानित तुकडीसाठीचे प्रवेश 31 ऑगस्ट ते 5 सप्टेंबर 2020
विद्यार्थ्यानी सर्व माहिती, प्रवेश,गुणवत्तायादी साठी वेळोवेळी कॉलेज वेबसाइट https://bpsccbarshi.org/ पहावी.
चेकलिस्ट दि.24 ऑगस्ट २०२० रोजी प्रसिद्ध केली जाईल. प्रवेश अर्जामध्ये काही दुरुस्ती असल्यास 24 ऑगस्ट २०२० रोजीच सांय ६:३० पर्यन्त bpsccweb@gmail.com या ईमेल वर मेल करावा. त्या मध्ये चेकलिस्ट यादीतील क्रमांक व पूर्ण नाव असणे आवश्यक आहे.

खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून विचारलेली माहिती भरून आपला प्रवेशासाठी अर्ज सादर करावा.

गुगल फॉर्म लिंक :
Click Here for Apply Online

प्राचार्य,
डॉ. एस. के. पाटील
बी. पी. सुलाखे कॉमर्स कॉलेज, बार्शी.

Website: http://www.bpsccbarshi.org

अधिक माहितीसाठी संपर्क :
डॉ.एस.बी.करंडे-समन्वयक 9657712784
प्रा.बी.डी.लांडे - सदस्य 9850134065
प्रा.डी.एन.कापसे-सदस्य 9527275842
प्रा.श्रीमती एम.पी.शिंदे -सदस्य 8552934022

Application Form : You have to submit following form for getting admission in B.Com. Part- II ( बी. कॉम. भाग 2 साठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या सर्व उमेदवारांनी हा फॉर्म भरणे आवश्यक आहे.)