PGDCA

PGDCA Admission 2022-23

सर्व पदवीधारक विद्यार्थ्यांना कळविण्यात येते सोलापूर विद्यापीठचा B.P.Sulakhe Commerce College Barshi (KIIT) मध्ये जॉब ओरिएंटेड PGDCA(One Year). कोर्सचा प्रवेश चालू झालेला आहे या कोर्सेचा नवीन अभासक्रम आहे. जगातील कोणत्याही क्षेत्रात जॉब मिळू शकतो. गेली 30 वर्ष यशस्वीरीत्या चालू आहे मर्यादित प्रवेश खालील link वर click करून प्रवेश फर्म भरणे. Click Here for Apply Online